Kontinuálně se zaměřujeme na modernizování všech námi používaných technologií a procesů.

Při tisku ofsetovými a digitálním stroji disponujeme špičkovými zařízeními, kdy výsledný tiskový materiál je kvalitou velmi podobný. Rozhodujícím faktorem při výběru způsobu tisku pak zůstává zejména cena, jelikož i časově jsou si obě dvě technologie velice podobné. Pro zákazníky vždy kalkulujeme, která varianta tisku je pro něj výhodnější a podle toho pak volíme způsob tisku.

 

TrojlístekLinkaHvězda